Ochrona środowiska

UTYLIZACJĘ OLEJÓW Z ODZYSKIEM ENERGII MOŻNA PRZEPROWADZAĆ W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO W WARUNKACH WARSZTATOWYCH W SPECJALISTYCZNYCH URZĄDZENIACH FIRMY CLEAN BURN

Porównanie składu emisji spalin urządzenia CB-1800 I, zasilanego zużytym olejem silnikowym ze składem emisji spalin z silnika samochodu FIAT 126p.


PARAMETR

Silnik samochodu FIAT 126P URZĄDZENIE CLEAN BURN CB-1800 I
Rodzaj paliwa Etylina 94 Zużyty olej silnikowy
Zużycie paliwa [kg/h] 4,0 4,0
Zawartość CO
[%obj]
0,8 0,1
Zawartość CO2
[%obj]
6,9 11,5
Zawartość węglowod.
[ppm]
1150 30-40
Zawartość NxOy
[ppm]
1300 70

W wyniku przeprowadzonych badań oraz ich analizy okazuje się, że skład spalin powstający w wyniku spalania zużytych olejów smarowych w specjalizowanym urządzeniu grzewczym jest znacznie korzystniejszy niż spalin pochodzących z silnika samochodu Fiat 126 zasilanego Etyliną 94, szczególnie w zakresie zawartości węglowodorów ( ponad dwudziesto ośmiokrotnie niższy) i (NO)x (ponad osiemnastokrotnie niższy).

Chrońmy nasze środowisko

Firma Clean Burn jest producentem urządzeń grzewczych, spełniających wymagania ochrony środowiska naturalnego, wymogi światowych, europejskich oraz polskich norm.

Zastosowanie pieców grzewczych Clean Burn, zagospodarowuje odpad olejowy w miejscu jego powstawania. Eliminuje się przez to niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska naturalnego podczas zbiórki, transportu, magazynowania (wypadki drogowe, wycieki itp.).

Piece firmy Clean Burn zamieniają odpad olejowy w pełnowartościową energię.

  • Olej odpadowy generuje więcej energii niż olej opałowy
  • Jeden litr oleju odpadowego generuje 10 kW energii
  • Siedem litrów oleju odpadowego zabezpiecza energię dla średniego domu na około 24 godziny lub .... można ugotować 48 posiłków....wysuszyć włosy 216 razy ....odkurzać dom przez 15 miesięcy ....lub oglądać telewizję przez 180 godzin.
Kilka pytań
CZY WIESZ, CO DZIEJE SIĘ Z OLEJEM PO SPUSZCZENIU Z SILNIKA, SKRZYNI BIEGÓW, UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH itp.?


PONAD 200 TYSIĘCY TON OLEJÓW W POLSCE NIE JEST ZAGOSPODAROWYWANYCH LECZ NIELEGALNIE WYRZUCANYCH DO ŚCIEKÓW, RZEK, LASÓW LUB SPALANYCH NA POWIERZCHNI ZIEMII W NIEODPOWIEDNI SPOSÓB!!!
  • 200 tysięcy ton olejów, zrzucanych nielegalnie w Polsce do środowiska, można porównać ze skutkami katastrofy, jaką spowodował statek EXXON VALDEZ. Ta ilość oleju powoduje rokrocznie w Polsce trzykrotnie większe zanieczyszczenie, niż to które wystąpiło na Alasce
  • Jeden litr oleju zanieczyszcza pięć milionów litrów wody

40% zanieczyszczeń wody w USA pochodzi z oleju silnikowego.

2010 © CB Polska Inc.
Projekt i wykonanie: MediaConsulting.pl
Wszystkie materiały, dokumenty i adresy znajdujące się w niniejszym serwisie stanowią własność firmy CB-Polska Inc w rozumieniu Prawa Autorskiego.
Przedruk dozwolony za podaniem źródła.